مدیرکل دامپزشکی لرستان از واکسیناسیون ۵۹۴ هزار و ۱۰۵ راس دام سبک در راستای پیشگیری از بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در این استان خبر داد.

ابراهیم توکلی گفت: واکسیناسیون PPR در دام های حساس یکی از برنامه های اصلی دامپزشکی استان جهت پیشگیری از بروز این بیماری است. وی افزود:با توجه به واکسیناسیون گسترده در سال جاری نسبت به سال گذشته گزارش بیماری بسیار کمتری دریافت شده است. توکلی بیان کرد: حضور بسیج دانشجویی در مناطق روستایی در کنار دامپزشکی بخش دولتی در بحث پیشگیری از بروز بیماری PPR ، بسیار ارزشمند بوده و بخشی از این واکسیناسیون توسط بسیج دانشجویی انجام شده است. توکلی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار و ۹۵۰ راس دام سبک در کمتر از ۲ ماه علیه این بیماری واکسیناسیون شده اند افزود: با احتساب این تعداد تاکنون ۵۹۴ هزار و ۱۰۵ راس دام سبک در سال جاری علیه PPR واکسیناسیون شده اند.