استاندار قم اطلاع رسانی به مردم و نقد عملکرد مسوولین را دو وظیفه مهم اصحاب رسانه دانست و افزود: خبرنگاران بایستی از این فرصت در جهت انتفاع مردم بهره ببرند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه خبرنگاری گام نهادن در وادی نیک اندیشی است اظهارداشت: این جایگاه مهم رسالت خطیری را بر دوش این عزیزان قرار داده است. وی اطلاع رسانی به مردم و نقد عملکرد مسوولین را دو وظیفه مهم اصحاب رسانه دانست و افزود: خبرنگاران باید از این فرصت در جهت انتفاع مردم بهره ببرند. سید مهدی صادقی عملکرد صحیح رسانه ها را موجب اطمینان بخشی به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: صداقت اصحاب رسانه موجب افزیش پاسخگویی و همکاری بیشتر مدیران خواهد شد. استاندار قم با بیان اینکه مجموعه دستگاه های اجرایی نیز به انتقادات باید به عنوان فرصت نگاه کنند ادامه داد: نگاه مثبت مدیران دولتی به رسانه و امر اطلاع رسانی موجب ارتقای خدمات دستگاه ها و کاهش مشکلات مردم خواهد شد.