قم - آنها چند روز نام عربستان را در لیست سیاه کودک کشی گذاردند، ناگهان ورق برگشت و از لیست سیاه حذف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای جلسه شرح دعای صحیفه سجادیه خود چنین بیان کرد: رسوایی بزرگی که اخیراً برای دبیرکل سازمان ملل پیدا شد در نوع خود بی نظیر یا کم نظیر بود و ضربه سنگینی بر باور کسانی که این مجامع را پناهگاهی برای مظلومان جهان می دانستند وارد ساخت و همه دیدند که به آسانی بالاترین مقام سازمان ملل بازیچه دست دلارهای نفتی شد. وی افزود: آنها چند روز نام عربستان را در لیست سیاه کودک کشی گذاردند، ناگهان ورق برگشت و از لیست سیاه حذف شد و دبیرکل اعلام کرد چاره ای جز این کار نداشته زیرا عربستان تهدید کرده بود که دلارهای نفتی کمک را قطع می کنم. این مرجع تقلید اظهار داشت: این حادثه زلزله ای در افکار ساده اندیشان که مجامع جهانی و اعلامیه های بلندبالای حقوق بشر را مشکل گشا می دانستند، افکند و از آن رسواتر این که آمریکایی ها چندی قبل با صراحت گفتند که یک سند ۲۸ صفحه‌ای وجود دارد که نشان می دهد عربستان سعودی در کشتار یازده سپتامبر دست داشته و به زودی منتشر خواهد شد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی بیان داشت: به دنبال آن عربستان با صراحت تهدید کرد که اگر چنین شود اموال خود را از بانک های آمریکایی خارج خواهد ساخت. ناگهان ورق برگشت و رجال سیاسی آمریکا کشف کردند که عربستان ابداً در این مسأله دخالت نداشته و دامانشان تا ابد از هرگونه اتهام پاک و مبراست! وی افزود: این حادثه نیز ضربه دیگری بر افکار کسانی وارد کرد که می گفتند ما باید یک روز با آمریکا دوست شویم و اعتماد کنیم. این مرجع تقلید اظهار داشت: آیا چنین دنیایی که با مبالغی از دلارهای نامشروع نفتی که حق فقرای عربستان است می توان دیوی را فرشته کرد، جای امن و امانی است؟ و اینجاست که باید بدانیم در مقابل این بردگان دلارهای نفتی از دبیر کل سازمان ملل گرفته تا دولتمردان آمریکا تنها راه این است که قوی باشیم تا این «بردگان زر» نتوانند به ما «زور» بگویند و بدانید در این صورت خداوند یار و یاور ما خواهد بود.