قم - استاندار قم خواستار معرفی و تعمیق فرهنگ مهدویت بین قشر جوان جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی استاندار قم در دیدار مسوولان موسسه فرهنگی آینده روشن، پاسخگویی به نیازها و رفع شبهات دینی را رسالت اصلی موسسات فرهنگی فعال در حوزه دین دانست. وی با اشاره به آسیب های فقدان اطلاعات درست در حوزه مسائل دینی و مذهبی، تلاش دشمنان برای شبهه افکنی در مسائل دینی را مورد توجه قرار داد و افزود: عدم توجه و پاسخگویی درست به شبهات، موجب شکل گیری عقاید نادرست و انحرافی می شود. سید مهدی صادقی تطابق گفته و عمل و صداقت را لازمه فعالیت فرهنگی اثر بخش و مانا عنوان و خاطرنشان کرد: چنین رفتاری در کارهای فرهنگی اعتماد را به دنبال خواهد داشت. وی تلاش برای تبدیل تهدید به فرصت در فضای اطلاع رسانی امروز را امری مهم و ضروری توصیف و تصریح کرد: این مهم باید توسط کارشناسان خبره و با استفاده از تکنولوژی های روز انجام شود. استاندار قم همچنین با قدردانی از زحمات موسسه فرهنگی آینده روشن و تلاش های ارزنده این مجموعه در ترویج فرهنگ مهدویت، بر لزوم تلاش برای معرفی و تعمیق این فرهنگ در بین جوانان و نیز هم گرایی کلیه مراکز و موسسات فرهنگی مذهبی تاکید کرد.