در جلسه مشترک سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم و سازمان گردشگری و میراثفرهنگی استان ساماندهی زائرین عراقی در پایانه مرکزی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مستقیمی، مدیرعامل سازمان پایانه­ های مسافربری شهرداری قم با اشاره به اهمیت صنعت توریست در جامعه ضرورت ساماندهی زائرین و مسافرین عراقی بیان داشت: لازمه تحقق این امر ارائه خدمات شبانه روزی و آماده باش کامل پرسنل جهت ارائه خدمات مطلوب به زائرین و مسافرین می باشد. وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده سازمان طی یکماه اخیر پرداخت و افزود: فعالیت مستمر پایانه خصوصاً در طول شب و همچنین هدایت اتوبوس­ های برون شهری به داخل پایانه و هماهنگی­ های لازم در جهت تأمین سرویس­ های درون شهری، تجهیز پایانه، ارائه خدمات مطلوب و حضور کارکنان انتظامی و نظارتی سازمان از جمله اقدامات انجام شده در جهت ایجاد رفاه زائرین و مسافرین می باشد. ابوالفضل مستقیمی بر حضور و کمک نهادهای مرتبط خصوصاً سازمان گردشگری استان تاکید کرد و گفت: همکاری سازمان گردشگری استان به منظور تکمیل چرخه ارائه خدمات در این امر مهم و ضروری است تا با حذف واسطه گری در کاهش هزینه‌ها تاثیر گذار باشد