مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از جمع‌آوری هزار و ۱۰۰ نفر متکدی از سطح شهر از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال خبر داد

به گزارش خبرگزاری موج از قم، شفیعی، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره به اهمیت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر اظهار کرد: از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های انجام شده از طریق سیستم قضایی که در تمام امور نظم‌بخشی به شهر به ویژه جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی آنها شهرداری را یاری کردند، تقدیر و تشکر می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات، تکدی‌گری یا کسانی که دیگران را به تکدی‌گری وادار کنند، جرم بوده و افراد خطاکار بر اساس قانون باید مجازات شوند. احمدرضا شفیعی با اشاره به اهمیت پشتیبانی‌های انجام شده از طریق دادسرای عمومی انقلاب شهر قم گفت: با این پشتیبانی‌ها در مقایسه با دیگر شهرها به ویژه کلانشهرها در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در وضعیت خوبی قرار داریم. وی خاطرنشان کرد: اکنون شهرداری و اداره‌کل پیشگیری و برطرف کردن تخلفات شهری ۲۰ اکیپ از مأموران تخلفات شهری را در سطح شهر برای نظارت بر تخلفات شهری به ویژه فعالیت متکدیان در شهر استقرار و نظارت عالی بر این امور دارد. شفیعی با اشاره به آمار جمع‌آوری متکدیان از ابتدای فروردین تا پایان تیر گفت: حدود هزار و ۱۰۰ نفر از سطح شهر  به مدت چهار ماه جمع‌آوری شدند که از این تعداد ۶۴۴ نفر مرد بودند که ۱۳۴ نفر بومی، ۲۸۳ غیربومی و ۲۲۷ نفر معتاد بودند و به جز این آمار ۴۸ نفر مرد اتباع از سطح شهر جمع‌آوری شدند. وی عنوان کرد: ۲۶۱ نفر زن متکدی جمع‌آوری شدند که از این تعداد ۶۵ نفر بومی، ۱۳۴نفر غیربومی، ۳۲ نفر معتاد و ۳۰ نفر اتباع خارجی بودند. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم یادآور شد: ۸۰ نفر بر اساس حکم قضایی به کمیته امداد برای اعزام به شهر خودشان معرفی شدند و کسانی که معتاد بودند، بر اساس مراجع قضایی به مراکز اعتیاد تحویل داده شدند و برای مردهای بومی که به طور تکراری جمع‌‌آوری شده بودند، حکم زندان برای آنها تعیین شده و همچنین با افراد غیربومی‌ برخورد قضایی می‌شود. وی با بیان اینکه ۶۱ کودک خیابانی از سطح شهر جمع‌آوری و به سازمان بهزیستی تحویل داده شدند، بیان داشت: نظارت در زمینه نظم بخشی به شهر باید به طور ویژه انجام شود، اگر چنین نباشد، در منظر شهری از نظر تکدی‌گری و دیگر تخلفات شهری وضعیت خوبی مشاهده نمی‌شود. شفیعی یادآور شد:‌ وضعیت شهر قم در زمینه جمع‌آوری متکدیان در مقایسه با دیگر کلانشهرها بهتر است که این امر به دلیل نظارت در فعالیت‌ها بوده، البته وظیفه شهرداری در زمینه جمع‌آوری متکدیان بوده و در خصوص ساماندهی متکدیان قانون هیچ وظیفه‌ای را به عهده شهرداری قرار نداده که باید این امر از طریق مراجع دیگر پیگیری شود