مومنی موحد از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس در قالب افزایش ۱۰ درصدی پرداخت کرایه از طریق کارت شهروند و افزایش ۳۰ درصدی پرداخت کرایه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مومنی موحد، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به افزایش نرخ کرایه‌های اتوبوس اظهار داشت: این موضوع در شورای اسلامی شهر از یک ماه گذشته در حال بررسی است، در سه تا چهار جلسه کمیسیون بحث شده و در صحن شورای اسلامی شهر موضوع مطرح شده، در نهایت افزایش نرخ ۱۰ درصدی کرایه از طریق کارت شهروند و ۳۰ درصدی پرداخت کرایه نقدی مصوب شد که به طور میانگین شاهد افزایش ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: افزایش کرایه نقدی از ۴۵۰ به ۶۰۰ تومان و کارت شهروند از ۳۲۷ به ۳۶۰ تومان رسید، البته هنوز اجرایی نشده، اکنون مصوبه شورا به فرمانداری ارسال شده و در صورت تأیید فرمانداری پس از ۲۰ روز اجرایی می‌شود. حسین مومنی موحد با اشاره به افزایش بیشتر کرایه نقدی نسبت به کارت شهروند بیان داشت:‌ افزایش بیشتر نرخ کرایه نقدی برای این بود که شهروندان ترغیب شوند تا از کارت استفاده کنند و پول نقد از چرخه خارج شود. وی خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوسرانی قم دارای ۲۵۸ دستگاه در بخش خصوصی و حدود ۳۰ دستگاه در بخش ملکی است، همچنین امسال ۴۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده که تا پایان سال وارد چرخه حمل و نقل می‌شود. مؤمنی موحد با اشاره به افزایش ناوگان اتوبوسرانی برای سال‌های آینده ابراز داشت: خریداری اتوبوس‌های جدید از برنامه‌های سازمان طی سال‌های آتی است تا به ناوگان تزریق شود، همچنین یک ماه قبل از ورود اتوبوس‌ها کمیته خطوط، مسیرهای جدید را بررسی می‌کند و به محض ورود اتوبوس‌ها در مسیرهای جدید فعال می‌شوند. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم به شهروندان توصیه کرد: حتی المقدور از وسائل شخصی استفاده نکنند بلکه ناوگان حمل و نقل عمومی را مورد استفاده قرار دهند و با توجه به افزیش نرخ تقاضا داریم شهروندان از کارت استفاده کنند که صرفه اقتصادی برای خودشان دارد تا پول نقد از چرخه خارج شود.