استاندار قم با اشاره به شرایط آب و هوایی و کاهش منابع آب بر ضرورت تغییر الگوی کشت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی، استاندار قم در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قم، با اشاره به نقش مهم اصلاح الگوی کشت در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، اظهار کرد: باید در این زمینه، مطالعات و کارشناسی لازم صورت پذیرد. وی با تأکید بر گستردگی حوزه آبریز قم در چند استان کشور، ادامه داد: برای حل بحران های زیست محیطی در این حوزه، لازم است تا با تشکیل جلسات مستمر و هماهنگ، از ظرفیت های تمام استان های درگیر در مسائل این حوزه آبریز، استفاده شود. سید مهدی صادقی با بیان ضرورت فرهنگ سازی در الگوی مصرف منابع آبی و حامل های انرژی افزود: همه دستگاه ها و نهاد های استان از ظرفیت های موجود در مجموعه خود در جهت کاهش مصرف منابع آب، برق و گاز استفاده کنند. در این جلسه گزارش هایی پیرامون نقاط قوت و ضعف طرح پیشنهادی تعطیلی روز پنج شنبه در مقایسه با استان هایی که این طرح را اجرا می کنند، بیان شد.