استاندار قم با اشاره به نقش آگاهی بخشی در کاهش آمار طلاق گفت: باید به نقش آموزش در تقویت بنیان خانواده توجه جدی صورت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی، استاندار قم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم، اهمیت و نقش خانواده در فضای عمومی و سلامت جامعه را مورد توجه قرار داد. وی با بیان ضرورت تمرکز متولیان امر در زمینه عوامل موثر در ازدواج و طلاق، بیان داشت: باید با کارشناسی دقیق و هماهنگی همه دستگاه ها و نهاد ها در این مهم برای این موضوع راهکارهای عملی تهیه شود. سید مهدی صادقی همچنین بر نقش تعیین کننده آموزش در مسائل و روابط زناشویی در استحکام خانواده و ازدواج تأکید کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه بسیاری از علل دیگر مسائل و مشکلات خانوادگی ریشه در موضوع روابط زناشویی دارد، باید بصورت علمی این مسأله تبیین و آموزش داده شود.