معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در راستای نظارت و بازرسی از عملکرد واحدهای درمانی استان، ۴۰۰ مورد بازرسی انجام شد و ۱۲۰ موسسه درمانی تذکر کتبی گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مظفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم درخصوص عملکرد اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت: این اداره طی سه مال اول سال جاری در راستای نظارت و بازرسی از مطلب ها و رسیدگی به شکایات اقدامات گسترده ای را انجام داده است. وی عنوان داشت: طی این مدت ۴۰۰ مورد بازرسی انجام شده که ۸۱ مورد مربوط به مطب ها، ۷۱ مورد دندانپزشکی، هشت مورد دفتر کار مامایی، پنج مورد مراکز غیرمجاز، ۱۱۶ مورد بازرسی از درمانگاه ها، ۱۱ مورد بازرسی از مراکز جراحی محدود، ۱۱ مورد از مراکز رادیولوژی و ۹۷ مورد بازرسی از مراکز پیراپزشکی بوده است. مظفری افزود: همچنین در این مدت ۱۵ مورد تایید محل مطب ها و موسسات و ۳۰ مورد نظارت بر تعرفه در مراکز صورت گرفته که در مجموع ۴۴۵ مورد بازرسی و بازدید انجام شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: طی سه ماه ابتدایی سال جاری، ۱۰ مورد پرونده با کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه ارجاع شد و ۸ محل غیر مجاز مداخله گر در امور درمان نیز پلمپ شدند. وی با بیان اینکه در موضوع درمان و سلامت جان مردم با کسی تعللی نداریم اضافه کرد: پنج مورد ارجاع به دادگاه صورت گرفته و به سه مورد شکایات با نامه رسیدگی و به بیش از ۵۰۰ مورد درخواست های تلفنی نیز پاسخ داده شد.