کیانی پوربا اشاره به رشد صعودی و نگران کننده مصرف برق در استان قم خواستار همراهی و مشارکت مردم برای جلوگیری از خاموشی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار داشت:رشد مصرف برق همچنان در قم صعودی است و برای جلوگیری از خاموشی و بهره مندی همگان از نعمت برق در ایام گرم سال ،نیازمند مدیریت مصرف به ویژه در ساعات اوج بار هستیم و  مشترکین لازم است از بکار گیری لوازم برقی پرمصرف در ساعات پیک خودداری کنند. وی در ادامه ساعات پیک بحرانی در قم را ۱۱ الی ۱۵ اعلام کرد و افزود: در طی چند سال اخیر در فصل تابستان ساعات اوج مصرف برق در قم از شب به روز منتقل شده است و در دو مقطع زمانی شاهد(پیک روز و پیک شب) اوج مصرف برق هستیم و بر این اساس منحنی ساعات پیک در قم دو کوهانه ثبت می شود. سهیل کیانی پور پیک بحرانی قم را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: در ساعات ۱۱ الی ۱۵ دچار پیک بحرانی هستیم و با توجه به اینکه ۲۵درصدمصرف برق شهروندان مربوط به سیستم روشنایی است لازم است شهروندان با یک بسیج همگانی با استفاده از روشنایی طبیعی روز در مدیریت مصرف، مشارکت  لازم را داشته باشند.