مدیر ساخت و توسعه راههای استان قم اظهار داشت: طرح احداثباند دوم قطعه سه محور قم - آوه به طول هفت کیلومتر و انعقاد قراردادی بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، فراهانی، مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان قم اظهار داشت: با توجه به وضعیت ترافیکی محور قم- جعفریه –آوه و به منظور افزایش ضریب ایمنی و تسهیل تردد، طرح توسعه این محور از مدتها قبل در دستور کار قرار گرفت که طی سال گذشته پروژه چهار خطه شدن قطعه یک آن به طول ده کیلومتر، مورد بهره برداری قرار گرفت. وی در ادامه به اجرای طرح توسعه در دیگر قطعات محور قم-جعفریه-آوه پرداخت و ادامه داد: عملیات اجرایی دو از سال گذشته آغاز و هم اینک از پیشرفت فیزیکی هشتاد درصدی برخوردار است. عباس فراهانی طول قطعه دو را هشت کیلومتر عنوان کرد و افزود: از نیمه تیر سالجاری نیز عملیات اجرایی طرح توسعه این محور در قطعه سه به طول هفت کیلومتر آغاز شده است. مدیر ساخت و توسعه راههای  اداره کل راه و شهرسازی استان قم هزینه اجرایی این پروژه از کل اعتبار مورد نیاز را مبلغی بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به قم تامین شده است. فراهانی بیان داشت: در صورت تزریق به موقع منابع مالی و آزادسازی مسیر (رفع مشکل معارضین ملکی) طی مدت یکسال این طرح تکمیل و آماده بهره برداری گردد.