طلایی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان قم یک برنامه ۵ ساله را به استان ارائه داده و متعهد شده است که برداشت از منابع زیرزمینی را ۵۰ درصد کاهش دهد بدون اینکه ذره‌ای از درآمد کشاورز کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، طلایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم به اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت منابع آبی استان اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال جاری ۱۸ درصد اراضی کشاورزی که توجیه اقتصادی پائینی داشتند را کاهش دادیم. وی افزود: در سال ۹۱ کل سطحی که سیستم‌های آبیاری نوین در آن اجرا شد حدود ۲۵۰ هکتار بود که این رقم در سال ۹۲ به بیش از دو هزار و ۸۰۰ هکتار رسیده است. محمدرضا طلایی خاطرنشان کرد: اعتبارات بخش آب در سال ۹۱ نزدیک به یک میلیارد بوده است که این رقم در سال ۹۴ به ۲۳ میلیارد رسیده است و امسال نیز در نظر داریم با جذب ۳۵ میلیارد تومان اعتبار بیش از ۳ هزار هکتار آبیاری نوین را در قم اجرا کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ما در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد که با گام برداشتن در راستای اقتصاد مقاومتی، نسبت به توسعه پایدار بخش کشاورزی اقدام نمائیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی که دو فرمان مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است، به‌عنوان هدف مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرارگرفته است. وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی مدونی که صورت گرفته است، در جهت خودکفایی محصولات استراتژیک در سال ۹۴ یک افتخار بزرگی را رقم زد و آن‌هم خودکفایی در محصول گندم است. طلایی تصریح کرد: با پیش‌بینی انجام‌شده ۹ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خرید خواهد شد که تاکنون ۵۰ درصد آن خریداری‌شده و خرید مابقی نیز انجام خواهد شد. وی بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی اولین دستگاهی است که به مقام معظم رهبری و دولت، برنامه اقتصاد مقاومتی را ارائه نموده و مورد تائید قرارگرفته و تمام برنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴ بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی سند جامع و کاملی را در خصوص اقتصاد مقاومتی و توسعه و پایداری بخش کشاورزی ارائه نموده و در سال ۹۴ تمام تعهداتی که در این زمینه در استان داشتیم، محقق شده است.