فرمانده انتظامی استان قم گفت: اجرای مأموریت های پلیس، نیازمند توانمندی جسمی و روحی است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، سردار مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم در همایش بهداشت روان ویژه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان قم، اظهارداشت:بحمدالله پلیس قم در بخش های مختلف بهداشتی، خدماتی، عمرانی، فرهنگی، اجرایی و مأموریتی به طور متوازن و هماهنگ و با برنامه مشخص در ابعاد مختلف برای اجرای مأموریت هایش گام بر می دارد. وی بیان داشت: با مرور کارنامه سال های گذشته می بینیم کمتر موضوعی نیاز کارکنان بوده و از آن ها غافل بوده ایم و هدف، انگیزه و عمل در کارها مشخص است. کاظم مجتبایی افزود: در حوزه بهداشت روان و درمان در کمیسیون های مختلف برنامه های کارآمد و تاثیرگذار را تبیین، ابلاغ و اجرا می کنیم و نشان دهنده این است که پلیس قم علاوه بر اجرای مأموریت ها از موضوعی به اسم بهداشت و درمان غافل نبوده است. وی با اشاره به مأموریت های سنگین پلیس، اظهار داشت: اجرای این مأموریت ها نیازمند توانایی بالای جسمی و سلامتی روان است. مجتبایی با بیان اینکه یک فرمانده جامعه نگر، کارآمد و هوشیار به مقدمات برای اجرای مأموریت و نیازهای کارکنان توجه دارد، اضافه کرد: عدم توجه به ابزارهای لازم در مأموریت ها نسبت به سلامت کارکنان و حمایت و صیانت همزمان، گام برداشتن در تاریکی است. وی تاکید کرد: برای اجرای صحیح مأموریت و پیاده سازی مسوولیت حتماً بایستی پیوست های بهداشتی، خدماتی و رفاهی و همچنین ابزارها، تجهیزات، امتیازات و اختیارات در اختیار فرد قرار بگیرد. فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه هر فرمانده باید نسبت به کارکنانش با دلسوزی و تعهد گام بردارد، بر ریشه یابی ضعف و قدرت در مأموریت ها و همچنین توجه به ابعاد بهداشت روان و ارتباط آن با چگونگی آموزش تاکید کرد و ادامه داد: باید با دید جامع پیوست ها، نیازها و ملزومات این مأموریت ها را به خوبی بشناسیم و در جهت آن گام برداریم. مجتبایی با بیان اینکه مسئله بهداشت روان یک امر جامع است، به نقش آن در دو بخش فردی و سازمانی اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت بهداشت روان در موقعیت سازمانی منوط به موقعیت فردی است.