مدیرکل بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم گفت: ۲۷ گلزار شهید در قم با تائیدیه میراثفرهنگی ثبت ملی می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، سردار هاشمی، مدیرکل بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم افزود: با ثبت این فضاهای معنوی هر گونه دخل و تصرف وتغییر و دفن در این اماکن مقدس بدون مجوز میراث فرهنگی و بنیاد شهید ممنوع می شود. وی ادامه داد: این طرح هم اکنون در استان تهران آغاز شده و در قم با تکمیل فرم ها و ارسال و تائیدیه از سوی میراث فرهنگی اسامی به مرکز منتقل می شود. سید جواد هاشمی بیان داشت:این گلزارها اعم از گلزارهای شهری و روستایی از جمله گلزار شهدای چهل اختران، مدرسه حجتیه، وادی السلام یادمان آیت الله سعیدی و نواب صفوی و گلزار سوم خرداد در شهر می باشد. وی اضافه کرد: همچنین گلزارهای شهدا در بخش کهک از جمله فردو، باغ رضوان، قبادبزن، میم،کرمجگان، بیدهند، ابرجس، ویریج،خورآباد و صرم می باشد. مدیرکل بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم اظهار داشت:  گلزار روستای جعفریه، در بخش مرکزی، گلزار طیب و طاهر، طایقان و در بخش خلجستان  گلزار چمانک، وشاره، ونان، چمانک، نویس، دستجرد، جریک و جوزه و در بخش سلفچگان گلزار تاج خاتون و آغلک از دیگر گلزارهای پیشنهادی برای ثبت ملی است. هاشمی تاکید کرد: معرفی این گلزارها بعنوان میراث فرهنگی و معنوی جامعه بر اساس گلزارهای ساماندهی شده و اتمام یافته می باشد.