معاون امور زیربنایی شهرداری قم از احداثدو پارکینگ در هسته مرکزی شهر در مناطق یک و هفت قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، قاری قرآن، معاون امور زیربنایی شهرداری قم با اشاره به اینکه پارکینگ یک مسئله استراتژیک در حمل و نقل است اظهار داشت: هسته مرکزی در همه شهرها یک سری مشکلات را دارد که شهر قم هم به آن مبتلا شده که از جمله آن کمبود پارکینگ است. وی با اشاره به اینکه در هسته مرکزی شهرها حمل و نقل عمومی باید اولویت داشته باشد افزود: باید در هسته مرکزی یک زیرساخت حداقلی را تامین کنیم و وقتی این زیرساخت تامین شد٬ وارد تعیین نقش انواع مختلف حمل و نقلی شویم. علیرضا قاری قرآن با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌ها در هسته مرکزی شهر قم امروز کار بسیار مشکلی است عنوان داشت: بسیاری از اقدامات را دو دهه قبل بسیار بهتر می‌شد انجام داد اما امروز انجام دادن آن چندان کار ساده‌ای نیست چرا که این معابر به طور مستمر از سوی مردم استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه سرعت رشد وسایل نقلیه به زندگی ما قابل مقایسه با سرعت تامین زیرساخت‌ها نیست بیان داشت: اگر در هسته مرکزی شهر پارکینگ احداث کنیم٬ یعنی اجازه داده‌ایم که مردم با خودروی شخصی در هسته مرکزی تردد کنند. قاری قرآن ادامه داد: این کار متناقض سیاست کلی کلان شهر است که قرار است زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را برای مرکز شهر و رینگ‌های ترافیکی اطراف تقویت کند و تعداد خاصی پارکینگ برای افرادی که ضرورت دارد با خودروی شخصی به هسته مرکزی شهر تردد داشته باشند ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه زمان وهزینه بسیاری برای تامین زیرساخت‌های حمل و نقلی در هسته مرکزی شهر قم لازم است اظهار داشت: تا آن موقع چندان امکان محدود کردن حضور خودروها را نداریم پس نیاز به پارکینگ همچنان وجود دارد. معاون امور زیربنایی شهرداری قم با اشاره به اینکه مبالغ حذف پارکینگ که در ساخت و سازها از مردم دریافت می‌شود در حساب جداگانه‌ای قرار می‌گیرد ابراز داشت: این مبالغ به طور منحصر در پارکینگ صرف می‌شود. وی اضافه کرد: با این حال این مبالغ برای احداث پارکینگ آن هم در هسته مرکزی شهر قم کافی نیست و در نهایت مجبور هستیم مقادیر قابل توجهی از بودجه شهرداری را برای این موضوع صرف کنیم. قاری قرآن با اشاره به ساماندهی و مکانیزه کردن پارکینگ‌های سطح شهر ادامه داد: احداث دو پارکینگ هم در دستور کار داریم که در نقاطی احداث خواهد شد که بر اساس مطالعات جامع مشخص شده است.