مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مومنی موحد، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به برنامه های سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی این شهر اظهار داشت: با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی قم فاصله زیادی با استانداردها و نیاز شهر دارد در صدد خرید اتوبوس جدید و توسعه خطوط هستیم. وی با بیان اینکه تا سال ۸۸ از طرف دولت اتوبوس به شهرداری ها واگذار می شد، تصریح کرد: هزینه ۸۲.۵ درصد این ناوگان توسط دولت یارانه داده می شد و مابقی را شهرداری ها پرداخت می کردند. حسین مومنی موحد خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ یارانه دولت قطع شده و اتوبوسی به شهرداری ها واگذار نمی شود و اگر شهرداری تصمیم به توسعه ناوگان داشته باشد باید تمام هزینه ناوگان را پرداخت کند که عمدتا شهرداری ها امکان این کار را ندارند. وی از خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قم خبر داد و اضافه کرد: قرارداد این کار نهایی شده و ظرف چندماه آینده این اتوبوس ها وارد چرخه حمل و نقل عمومی قم می شوند. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به وضعیت توسعه خطوط اتوبوسرانی بیان داشت: با توجه به درخواست مردم در خصوص توسعه برخی خطوط در صورت تصویب این درخواست ها در کمیته خطوط، این اقدام صورت می گیرد