مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: استاندارد و نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر قم ۷۰۰ دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مومنی موحد، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، با اشاره به وضعیت خدمات رسانی خطوط اتوبوسرانی در شهر قم اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح توسعه و ادغام خطوط اتوبوسرانی، عوامل سازمان به طور مستمر در حال بررسی خطوط و رفع مشکلات و نیازمندی شهروندان هستند. وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان اتوبوسرانی قم در ۱۰ خط اصلی و ۶ خط فرعی فعالیت می کند، تصریح کرد: در طرح جدید خطوط اتوبوسرانی، ناوگان از یک طرف شهر به سمت دیگر حرکت می کنند که این تغییر تعداد خطوط را بسیار کم کرده است. حسین مومنی موحد با اشاره به رنگ بندی خطوط اتوبوسرانی برای هدایت صحیح مردم به سمت مسیرهای مورد نظر بیان داشت: رنگ هایی که در اتوبوس ها برای خطوط مشخص شده مسیرهای قبلی خطوط و مسیر فعلی را از هم تفکیک می کند. وی با اشاره به رویکرد سازمان اتوبوسرانی برای آینده و ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی محیط زیست و رفاه و آسایش مردم، اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی در صدد افزایش ناوگان و به تبع آن توسعه خدمات حمل و نقلی در شهر قم است و در این راستا برنامه هایی را در نظر گرفته است. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل شهری قم از استانداردهای دنیا فاصله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰ دستگاه اتوبوس ملکی و بخش خصوصی در داخل شهر فعال هستند که این تعداد به طور کامل نیازهای شهر را تامین نمی کند. وی با اشاره به استاندارد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها بیان داشت: نیاز و استاندارد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر قم بیش از ۷۰۰ دستگاه است که در حاضر حاضر تنها نیمی از این تعداد در قم فعال هستند.