معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه نیروی انتظامی و حوزه علمیه هر دو در خط قرآن و مکتب اهل بیت(ع) حرکت می کنند، به اهمیت مدیریت هیأت های مذهبی در استان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، سرهنگ صادقی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در جلسه با رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی سازمان تبلیغات استان قم با بیان اینکه نیروی انتظامی و حوزه علمیه هر دو در خط قرآن و مکتب اهل بیت(ع) حرکت می کنند، به اهمیت مدیریت هیأت های مذهبی در استان اشاره کرد. وی بر ارتقاء تعاملات فی مابین با مسوولان هیأت های مذهبی و همچنین بر لزوم آموزش مباحث وحدت گرایی، تاکید کرد. احمد صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خطرات فضای مجازی برای نسل جوان جامعه، تصریح کرد: امروزه شبکه های اجتماعی موبایلی از کودک تا بزرگسال را درگیر خود کرده با این حال علی رغم هجمه دشمنان و آثار مخرب این فضا حضور جوانان در هیأت های مذهبی در اوج قرار دارد.