رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش قم گفت: تعداد ۶۰ مدرسه برای اسکان تابستانی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، عبداللهی مهر، رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش قم با اشاره به اسکان تابستانی آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: اسکان تابستانی آموزش و پرورش استان از اول تیر شروع و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه ۶۰ مدرسه  برای اسکان تابستانی پیش بینی شده است اظهار داشت: در مجموع ۵۱۸ کلاس شامل ۴۴کلاس ویژه ،۲۵۰ کلاس الف و ۲۲۴ کلاس ب برای اسکان تابستانی در نظر گرفته شده است،ضمن اینکه پایگاه مرکزی اسکان نیز در مرکز رفاهی شماره ۲ می باشد. حسن عبداللهی مهر با بیان اینکه ۱۲۰ نفر در این اسکان دخیل هستند، افزود: فرهنگیان و شهروندان می توانند به صورت حضوری یا اینترنتی ثبت نام نمایند. وی تصریح کرد: در مرحله اول، اسکان برای فرهنگیان پیش بینی شده و در صورت نیاز سایر شهروندان نیز می توانند از آن استفاده نمایند. عبداللهی مهر بیان داشت: نرخ های پذیرش  نیز همانند ایام نوروز در نظر گرفته شده است.