تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: اگر خدمتی در اختیار افراد قرار می گیرد، باید خطرها و آسیب های موجود در آن نیز به مردم گفته و نحوه درست استفاده از آنها آموزش داده شود.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار مدیران استانی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قم اظهار داشت: همه وظایفی که بر دوش انسان هاست، در راستای رسیدن به اهداف طراحی شده است. وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم روزه را همانطور که بر گذشتگان واجب قرار داده بود، برای ما نیز واجب نمود تا به وسیله آن به تقوای الهی برسیم. در امور دنیایی و وظایف روزمره ما نیز، اهداف تعیین شده که باید به آن برسیم، در غیر این صورت متضرر می شویم. آیت الله سید محمد سعیدی با بیان این که خداوند در جهان فرصت ها، زمینه ها و سرمایه هایی را در اختیار ما قرار داده است تا به تقوا برسیم بیان داشت: در عرصه ارتباطات نیز سرمایه هایی در اختیار شماست که به وسیله آن و خدمت رسانی به مردم می توانید به رشد معنوی برسید. وی افزود: البته این فرصت ها و سرمایه ها اگر به درستی و در مسیر خود حرکت نکند، به جای فایده رساندن، موجب خسارت و تباهی می گردد. آنچه به عنوان ابزارهای ارتباطی و فن آوری اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد، باید در مسیر درست مصرف شود تا موجب منفعت گردد. آیت الله سعیدی با بیان این که اگر خدمتی در اختیار افراد قرار می گیرد، باید خطرها و آسیب های موجود در آن نیز به مردم گفته شود، ابراز داشت: باید نحوه استفاده درست از خدمت یا تسهیلات به مردم آموزش داده شود. مردم همچنین باید نسبت به ارزشمند بودن خدمات جدید و محاسن آن نسبت به روش های قدیمی آگاه  شوند. تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) اضافه کرد: در این عرصه تبلیغات اهمیت زیادی دارد تا مردم با اقدامات جدید آشنا شوند. وی در ادامه برحذر کردن مردم از خطرات احتمالی در خدمت جدید ارائه شده را ضروری دانست و اظهار داشت: ارائه خدمت به مردم، بدون معرفی خطرهای موجود در آن به جای این که نفعی را به آنها برساند یا تسهیلاتی به آنها ارائه کند، مخاطره آمیز خواهد شد