حکام بحرین که از عقل و درایت کافى برخوردار نیستند خود را در گرداب خطرناکى افکنده اند که روز به روز بر گرفتارى آنها افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری موج از قم، متن بیانیه آیت الله العظمى مکارم شیرازى در مورد اوضاع بحرانی بحرین بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم حکام بحرین با کمک عربستان سعودى که به سبب ناکامى‌هایش در سوریه و عراق و یمن به صورت کشتى شکسته‌اى درآمده که در حال غرق شدن است دست به کارهاى خطرناک عجیبى زده‌اند، از جمله پس از تخریب ده‌ها مسجد و حسینیه و زندانى کردن گروه زیادى از بزرگان و افراد عادى شیعه و ممنوع کردن نماز جماعت و تضییقات سوء دیگر اقدام به سلب تابعیت عالم بزرگ بحرین شیخ عیسى قاسم کرده، کارى که ممکن است حکام بحرین را به نقطه پایان حکومتشان برساند. سلب تابعیت یک عمل غیر انسانى و شیطانى است کسى که خودش و اجدادش در کشورى زیسته‌اند در آن کشور حق دارند و این حق را هیچ کس نمى‌تواند از آنها بگیرد و اگر بنا باشد سلب تابعیتى شود باید از آل خلیفه شود زیرا اجداد آنها از عربستان سعودى و نجد آمده، در حالى که حضرت شیخ عیسى قاسم خود و اجدادش همه بحرینى هستند. شیعیان بحرین تاکنون در تظاهرات مسالمت‌آمیزشان گفته‌اند اگر حقوق مسلم آنها داده شود حاضرند با برادران اهل سنت که عداوت و دشمنى با آنها نداشته باشند همزیستى مسالمت‌آمیز کنند ولى حکام بحرین که از عقل و درایت کافى برخوردار نیستند خود را در گرداب خطرناکى افکنده‌اند که روز به روز بر گرفتارى آنها افزوده مى‌شود. آنها باید درک کرده باشند که مراجع شیعه هرگز این‌گونه کارها را تحمل نخواهند کرد. ان ربک لبالمرصاد ناصر مکارم