در نظام جمهوری اسلامی وقتی شخصی از زندان خارج می شود، باید اندوخته های دینی خود را تقویت کرده و به دنیال جبران گذشته اشتباه خود باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)  در دیدار اعضای شورای معاونین اداره کل زندان های قم در سالن محراب حرم مطهر با اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم اظهار داشت: درس های زیادی در این سوره از قرآن کریم است که انسانی پاکدامن، با خیانت اطرافیان، زندانی می شود. وی افزود: انسان هایی که امروزه در زندان ها هستند، تعداد قابل توجهی از آنها در جلساتی شرکت کردند که در شأن آنها نبوده است؛ نتیجه شرکت در این مجلس، زندانی شدن و گرفتاری در مشکلات است. آیت الله سید محمد سعیدی با بیان این که حضرت یوسف (ع) توسط کسی گرفتار زندان شد که با پشتوانه غلط و بی ارزش به این پیامبر الهی نزدیک شد، ابراز داشت: کسانی که سبب زندانی شدن انسان می شوند، به قدری بی وفا و نامرد هستند که در لحظه گرفتاری هیچ کاری را عهده دار نمی شوند. وی ماجرای حضرت یوسف (ع) در زندان را درسی برای زندانیان عنوان و تصریح کرد: این داستان قرآنی به ما می آموزد که انسان می تواند در درون زندان نیز خوب باشد و موجب هدایت دیگران نیز شود، حضرت یوسف (ع) درباره دلیل زندانی شدن خود به دیگران چیزی نگفت و حتی خود را نیز مدت ها معرفی نمی کرد تا زمانی که تعبیر خواب دو زندانی را انجام داد و قبل از آن ضمن معرفی خود، دین الهی را نیز به آنها عرضه کرد. آیت الله سعیدی با بیان اینکه حضرت یوسف (ع) در عین این که سال ها مشقت زندان را تحمل کرد، ولی هیچگاه سرّ عزیز مصر و همسر او را برای زندانیان باز نکرد، ادامه داد: معمولاً افرادی که به زندان می افتند، برای این که خود را تبرعه نمایند، از سیر تا پیاز را درست یا غلط، مطرح می کنند. وی در ادامه درباره ضرورت توجه به آموزش های اعتقادی در زندان ها بیان داشت: اعتقادات مسئله ای است که با فطرت انسان همسو است و می توان با داشتن برنامه ای درست و آموزش هایی، مخاطبان را نسبت به آن آگاه ساخت. تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)اضافه کرد: در این شرایط زندان می تواند برای زندانیان دانشگاه معارفی باشد؛ در نظام جمهوری اسلامی وقتی شخصی از زندان خارج می شود، باید اندوخته های دینی خود را تقویت کرده و به دنیال جبران گذشته اشتباه خود باشد. وی یادآور شد: باید در این عرصه آیاتی که درباره زندانیان و امور مشابه است، به عنوان درس تفسیری خاص برای زندانیان ارائه داد تا شاهد تأثیرگذاری مثبت زندان برای آنها باشیم. آیت الله سعیدی در ادامه کمک به آزادی زندان را کاری خیر و اثرگذار دانست و اظهار داشت: در قرآن کریم آمده است، کسی که یک نفر را احیا کند، گویی عالمی را احیا کرده است؛ از این رو خیران باید بدانند که بازگرداندن یک نفر از زندان به جامعه و جمع خانواده، احیای نفس محسوب می شود و آثار و برکات زیادی دارد.