شهردار منطقه هفت قم گفت: با اجرای فاز جدید طرح دیوار سبز رودخانه قم، حد فاصل پل علیخانی تا رمپ خیابان شهید لواسانی، این طرح به مراحل تکمیلی خود نزدیک تر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، اقبالیان شهردار منطقه هفت قم با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح دیوار سبز رودخانه قم چند سالی است که جزء برنامه های گسترش فضای سبز منطقه هفت به شمار می رود و تا کنون نیز در مراحل اجرا شده، موفق و بسیار مورد استقبال شهروندان بوده است. وی این طرح را ایده جدید طرح فضای سبز عمودی در قم می داند و معتقد است : اجرای موفقیت آمیز این طرح با بهره مندی از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان فضای سبز در استفاده از گیاهان مناسب و تیپ کاشت خاص، می تواند الگویی برای سایر مناطق بوده و حتی شهروندان نیز از آن در جهت افزایش فضای سبز خود استفاده نمایند. علیرضا اقبالیان افزود: پس از وقفه ای کوتاه در اجرای این طرح ، فاز جدید حد فاصل پل علیخانی تا رمپ خیابان شهید لواسانی آغاز شده و آماده سازی و خاکریزی محل کاشت آن، در دست اقدام است. وی بیان داشت: در بخشی از مسیر، وجود نهر آب کشاورزی باعث اشکال در اجرای پروژه شده است  که این قسمت با تغییر الگوی کاشت در دست بررسی بیشتر است. شهردار منطقه هفت قم، هدف از اجرای این طرح را تلطیف و آرایش محیط شهری در کنار افزایش فضای سبز در سطح منطقه هفت عنوان و تصریح کرد: با توجه به کمبود فضای مناسب جهت افزایش سرانه، با استفاده از خلاقیت و ایده های جدید درصدد جبران کمبود فضای سبز در هسته مرکزی شهر قم هستیم.