رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: دستاوردهای شرکت های حوزه پارک علم و فناوری چه در حوزه فناوری های نرم و هویت ساز که ماموریت اصلی پارک علم و فناوری استان است و چه در سایر زمینه های فناوری غرور آفرین است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، ابوالفضل ایرانی خواه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری استان قم اظهارداشت: امروزه قدرت اصلی کشورها در حوزه علم و فناوری است و توجه به توسعه علم و فناوری در حوزه های مختلف بویژه عرصه فناوری های نرم و هویت ساز از ماموریت ها و دستاوردهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی است. وی تصریح کرد: چه در حوزه فناوری های نرم و هویت ساز که ماموریت اصلی پارک علم و فناوری استان است و چه در سایر زمینه های فناوری دستاوردها و محصولات شرکت های عضو پارک علم و فناوری استان غرور آفرین و از سطح انتظارات بالاتر است. ایرانی خواه افزود: ما برای همکاری نزدیک با پارک علم و فناوری و تسهیل فرآیندهای مربوط به شرکت های دانش بنیان حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی و غذایی و دارویی عضو  پارک آمادگی داریم و امیدواریم بیش از گذشته بتوانیم از ظرفیت های متقابل یکدیگر استفاده کنیم. وی اظهار امیدواری کرد با انعقاد تفاهم نامه ای بین پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی استان در آینده ای نزدیک، زمینه ارتقاء همکاری ها در راستای رشد و شرکت های نوآور و فناور حوزه سلامت استان محقق شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین با حضور در آزمایشگاه تخصصی پویندگان فرآوری طبیعی و نمایشگاه دائمی محصولات شرکت های عضو پارک علم و فناوری در جریان فعالیت ها و آخرین دستاوردهای آن ها قرار گرفت.