مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: با تسهیل فرایند بیمه اتباع خارجی تاکنون ١٧۴ نفر تبعه خارجی در قم بیمه تامین اجتماعی شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، موسوی، مدیرکل تامین اجتماعی قم اظهار داشت: با تسهیل فرایند بیمه اتباع خارجی تاکنون ١٧۴ نفر تبعه خارجی در قم بیمه تامین اجتماعی شده اند. وی افزود: این تعداد بیمه شده تبعه کشورهای افغانستان،عراق،پاکستان ،آمریکا،مصر و هند هستد که با رعایت ضوابط و قوانین زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند. سید مجتبی موسوی بیان داشت: ١۶۵ نفر از این تعداد بیمه شده مرد بوده و ٩ نفر نیز زن هستند. وی تصریح کرد: اتباع کشور افغانستان با ١٣٣ و کشور عراق با ٣٣ تن به ترتیب بیشترین تبعه خارجی بیمه شده تامین اجتماعی قم می باشد. مدیرکل تامین اجتماعی قم خاطرنشان ساخت: اتباع بیگانه دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می‌شوند و در حال حاضر بیمه اتباع بیگانه بدون هیچ مشکلی در تامین اجتماعی استان اجرایی می‌شود. موسوی ادامه داد: اتباع خارجی که دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر بوده و در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل باشند مشمول بیمه اجباری هستند. وی تصریح کرد: اتباع خارجی که به صورت خویش فرما در یکی از مشاغل مشمول قانون تامین اجتماعی فعالیت داشته و دارای کارت کار یا پروانه کار معتبر باشند در صورت تمایل می توانند با احراز سایر شرایط مقرر در قانون از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند. موسوی در خصوص مزایای بیمه تامین اجتماعی برای اتباع خارجی اظهار داشت: اتباع خارجی بیمه شده طبق ضوابط و مقررات سازمان می توانند از مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی کلی و جزئی،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و نقص عضو،کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه وسایل پزشکی،کمک هزینه کفن و دفن،حمایت در برابر حوادث و بیماری ها و دفترچه درمان برخوردار شوند.