آیت الله مبلغی سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت و تعمیق معنویت و ارتباط با خدا را پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی ذکر کرد و افزود: اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز می دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله احمد مبلغی در جمع مدیران و رئیس شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: مهمترین  اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور می کنند ما بانکداری اسلامی را بنا می کنیم بدون اینکه سودی در کار باشد قطعا با بانکداری آشنایی کامل نداشته و نمی تواند خدمتی را در این زمینه به جامعه ارائه کنند. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به آیه وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا بیان داشت: جلب سود بر اساس اسلام یک راه میانه ای بین سودهای های خاص و سودهای نامشروع که ربا است، می باشد، هر چه زمان به جلو می رود تطبیق این دیدگاه اسلامی بسیار سخت تر و مشکل تر می شود و گویی ما روی پل صراط هستیم که یک طرف آن رکود و طرف دیگر آن ربا است و باید با دقت حرکت کرد. وی گفت: جلب سود مشروع باعث دوام بانکداری و اقتصاد خواهد شد، دریافت سود نقطه مشترک جلب سود مشروع و ربا است. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در گذشته که زندگی ساده و همراه با پیچیدگی های امروزی نبود کشف راههای منتهی به سودهای حلال با محوریت بیع سخت نبود و مصداق های روشنی داشت، ولی امروز که جامعه از نظر اقتصادی به پیچیدگی های زیادی رسیده  است تطبق آن حلال و حرام سود سخت است و اندکی بی دقتی و بی مبالاتی ممکن است بانک را به سمت ربا وجلب سود نامشروع سوق دهد. آیت الله مبلغی بیان داشت: اولین وظیفه بانکداری اسلامی، جلب سود مشروع است و اینکه هرکس برای فرار از ربا، یک موسسه قرض الحسنه ای بنا کند، اشتباه است چرا که بانکداری باید بر اساس تفکر در ورای بیع، که جلب سود مشروع است بنا شود. استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت:اینکه ما برای رهایی از دست ربا، عوامل و اسباب منتهی به دریافت سود مشروع  را حذف کنیم کار درستی نیست. آیت الله مبلغی اصل دوم در بانکداری اسلامی را اعانه دانست و گفت: بانکداری اسلامی باید بر اساس اصل اعانه، کمک کردن و تعاون شکل بگیرد، بانکداری اسلامی یک بانک بی رحم و غیرعاطفی نیست بکه دنبال رفع مشکلات اقتصادی جامعه بر اساس تعاون است. وی ادامه داد: برخی فکر می کنند برّ این است که تنها صدقه ای بدهیم، در حالی برّ یک عنوان مصداق پذیر، کش دار و در طول تاریخ در حال پذیرش مصداق های جدید است و در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مصداق دارد، بنابراین بانکداری اسلام باید بر اساس ارائه خدمات تعاون و حل مشکلات جامعه باشد. آیت الله مبلغی اظهار داشت:  اداره صحیح و سالم جامعه بر اساس تعاون شکل می گیرد، ممکن است اگر تعاون را کنار بگذاریم مشکلاتی به صورت زودگذر در جامعه حل شود ولی گروهی فقیر وضعیف در جامعه باقی خواهند ماند که نمی توانند در چرخه اقتصادی حضور به هم برسانند. وی ادامه داد:  توسعه پایدار زمانی موفق است که در جامعه فقر وحود نداشته باشد. فقر به جامعه؛ محیط زیست، هنجارها،  بهداشت روحی و معنوی و دینی ضربه می زند و آفتی هم برای صاحب فقر و جامعه در بردارنده فقر است. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی  گفت: یکی از عوامل تخریب محیط زیست وجود فقر در بخش هایی از کشورهای جهان است و باید با تعاون و همکاری ریشه این فقر از بین برود و بانکداری اسلامی با گوشت و پوست خود این را لمس کند. وی عمران و توسعه را رکن سوم بانکداری اسلامی دانست و گفت: خداوند به بشریت امر کرده که زمین را آباد کنید. اینها جز اولویت های اقتصاد اسلامی است. گاهی معنای کاذبی از زهد در ذهن ما نقش بسته و عمران، آبادی و توسعه را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی  گفت: بانکداری اسلامی باید وضعیت خود را نسبت به توسعه و عمران مشخص کند. آیت الله مبلغی گفت: اصل دیگر تقدیر معیشت است، بحث اداره و مدیریت اقتصاد، راهبرها و سیاست های اقتصادی در هر دولت و جامعه ای وجود دارد وبانکداری اسلامی در چرخه اساسی تعریف شده تقدیر معیشت حضور پیدا کند، در هسته کانون تدبیرهای اقتصادی باشد. وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید در تنظیم اقتصاد و کنترل خیلی از مشکلات وبحران ها حضور پیدا کند،  سلامت و اداره درست بانک ها سلامت اقتصاد را در پی دارد و بحران  بانک ها مشکلاتی را حتی به اقتصاد جهانی تحمیل می کند. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی  گفت: اقتصاد مقاومتی بخشی از تقدیر معیشت است و تقدیر معیشت بخشی به شرایط حاد فعلی مربوط می شود اقتصاد مقاومتی یک تقدیر معیشت اساسی است و اقتصادی که بتواند روی پای خود بایستند تا  بحران ها و مشکلات جامعه را از پای درنیاورد. آیت الله مبلغی رکن پنجم بانکداری اسلامی را  تعمیق معنویت و ارتباط با خدا دانست و گفت:  بانکداری اقتصادی در سیاست های کلان و رویکردهای خود راهی جدا از تقویت معنویت را دنبال نکند و باید رابطه خود را با معنویت تعریف و تقویت نماید. وی اظهار داشت: باید رابطه بانکداری با مسجد به عنان کانون معنویت و هنجارهایی که کانون خانواده ها و جامعه را  تهدید می کند نیز مشخص شده و به  کمک رفع این مشکلات بیاید. آیت الله مبلغی اظهار داشت: بر اساس فقه و حقوق باید مدلی را بنا کنیم که این اصول در آن حضور پیدا کند و در نهایت چگونه این مدل را اجرا و تطبیق دهیم و اینحاست که چالش ها و درجا زدن ها و مشکلات سر بیاورد. رئیس بانک مهر اقتصاد استان قم در این مراسم گزارشی از فعالیت های شعبات در قم را ارائه کرد.