شهردار منطقه هفت گفت: افزایش اقامتگاه خانگی بدون مجوز در سطح این منطقه مشکلات و معضلات متعددی را برای شهر قم بوجود آورده که تعیین تکلیف و ساماندهی آنها مستلزم هماهنگی دستگاه های ذیربط می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، علیرضا اقبالیان، شهردار منطقه هفت قم استفاده از پتانسیل حضور زائرین در طول سال و نبود زیرساخت های لازم در میزبانی از مسافران، بازار اقامتگاه های خانگی را بخصوص در هسته مرکزی شهر قم را پررونق کرده است. وی معتقد است در این بین بسیاری از خانه های قدیمی که بعضی از آنها حتی امکان اسکان نیز ندارند، تبدیل به اقامتگاه مسافرین شده است. اقبالیان با اشاره به اینکه بسیاری از این اقامتگاه ها در مسیر طرح های عمرانی و توسعه معابر شهری در هسته مرکزی قم واقع شده اند افزود: نبود هماهنگی بین سازمانهای مسوول، عرصه را برای رشد این واحدها مهیا نموده و سهم شهرداری و شهروندان، هزینه هایی است که بابت ارائه خدمات به آنها صرف می شود. وی ادامه داد: برخی از این خانه ها به صورت قدیمی و بدون امکانات اولیه اقامتی هستند که در گذشته نیز شاهد وقوع حوادث ناگوار مانند انفجار کپسول گاز، آتش سوزی و تخریب ناشی از فرسودگی ملک بوده ایم. شهردار منطقه هفت قم تمرکز محل های اقامتی بدون مجوز را در محل های قدیمی قم و در بافت فرسوده عنوان کرد و ادامه داد: اقامت گاه های بدون مجوز با تغییر کاربری مسکونی به اقامت گاهی ، بدون پرداخت هزینه ها و عوارض، سود خوبی را نصیب خود کرده اند . اقبالیان اضافه کرد: شهرداری ها موظفند در صورت تغییر کاربری غیر قانونی و با توجه به حساسیت واحدهای اقامتی و زائر پذیر، مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ، مراحل اداری تشکیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون ماده صد را انجام داده و حکم صادره را ، پس از ابلاغیه های قانونی به مالک، اجرا نمایند. وی اظهار داشت: با توجه به لزوم اجرای حکم های صادره در کمیسیون ماده صد ، شهرداری از مالکین واحدهای اقامتی غیر مجاز خواسته است تا نسبت به تعیین و تکلیف ملک خود اقدام نمایند. در این بین واحدهایی نیز وجود دارند که با توجه به عدم قرار گیری در طرحهای عمران شهری ، وجود استحکام بنا و موقعیت قرار گیری معابر مطابق آنچه در قانون پیش بینی گردیده است و بنا به درخواست مالک می توانند نسبت به تغییر کاربری اقدام نمایند که پس از بررسی های کارشناسی و تایید می توانند مجوزهای لازم را از شهرداری اخذ نمایند. اقبالیان ادامه داد: نبود زیرساخت های اقامتی و حضور گسترده زائرین در قم بازار پرسودی را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده که با تصویب قوانین لازم و رویکرد مثبت و حمایتی شهردار قم، شاهد استقبال و حضور سرمایه گذاران در این خصوص هستیم