استاندار قم با اشاره به نقش زیرساختی امنیت در توسعه و اعتلای نظام اسلامی، از تلاش های عوامل ناجای قم در تحقق این مهم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی، استاندار قم در دیدار فرمانده ناجای قم طی سخنانی با اشاره به امنیت بسیار خوب استان قم از زحمات مجموعه ناجا قدردانی کرد. وی با بیان اینکه خواست، همدلی و هدف واحد همه مردم و مسوولان نظام اعتلاء جمهوری اسلامی است، افزود: زیرساخت اصلی در تحقق این مهم امنیت است که خوشبختانه به صورت بسیار خوبی محقق شده است. سید مهدی صادقی با اشاره به اقسام امنیت از جمله اجتماعی اقتصادی و سیاسی ادامه داد: در بسیاری از حوزه ها امنیت قابل تفکیک نیست و همه باید برای آن تلاش نمایند. وی نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: ایجاد احساس امنیت در بین مردم رسالت مهمی است که مجموعه ی ناجای در تامین آن عملکرد خوبی داشته است. صادقی با اشاره به روحیه بسیار خوب پرسنل نیروی انتظامی در انجام وظایف تصریح کرد: تامین امنیت جامعه در فضای دوستی و محبت ضم نحفظ اقتدار و صلابت مسئله مهمی است که امیدواریم بیش از پیش به آن توجه شود. استاندار قم همچنین نقش آفرینی نیروی انتظامی در برهه های مختلف از جمله انتخابات را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه استان قم از جهات مختلف از مهمترین اهداف دشمن برای ضربه زدن است ادامه داد: به لطفا خداوند، برکت خون شهدا، و تلاش همه ی دست اندرکاران و همدلی مردم خوشبختانه این افراد ناکام مانده اند. در ابتدای این جلسه سردار مجتبایی فرمانده ی نیروی انتظامی استان قم ضمن تبریک هفته دولت، گزارشی از اقدامات ناجا در تامین امنیت مردم ارائه نمود. مجتبایی با بیان اینکه نتیجه تلاش شورای تامین استان قم در سطح جامعه ملموس است، افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته احساس امنیت بسیار خوبی در بین مردم حاکم می باشد.