سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از مدیریت دفن روزانه ۵ تن پسماند پزشکی شهر قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، میرابراهیمی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به جمع‌آوری پسماندهای پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر قم اظهار کرد: روزانه چهار تن پسماند پزشکی از سطح۱۰ بیمارستان، پلی کلینیک و درمانگاه که دارای قرارداد هستند، توسط سازمان مدیریت پسماند و توسط ناوگان ویژه، جمع‌آوری و به سایت البرز برای مدیریت دفن منتقل می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: حدود یک تن پسماند از سوی بخش خصوصی از مطب‌ها و مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی جمع‌آوری و برای مدیریت دفن به سایت البرز سازمان مدیریت پسماند شهرداری منتقل می‌شود. سید عبدالله میرابراهیمی عنوان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، مدیریت پسماندهای پزشکی بر عهده تولیدکننده است و سازمان مدیریت پسماند تنها به عنوان پیمانکار برای انتقال این نوع از پسماندها فعالیت می‌کند. وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماندها، مخلوط کردن پسماند پزشکی با پسماند عادی ممنوع است، تصریح کرد: تنها یک تن پسماند پزشکی از مطب‌ها و مراکز درمانی تولیدکننده پسماند پزشکی جمع‌آوری می‌شود که تعدادی از مطب‌ها و مراکز درمانی اقدام به اختلاط پسماند پزشکی با پسماند عادی می‌کنند. سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اظهار کرد: اختلاط پسماند پزشکی با پسماند عادی سبب بروز مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی می‌شود که بسیار نگران‌کننده است. وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد دیده شده است که کیسه‌های پسماند توسط حیوانات پاره شده و پسماندهای پزشکی در سطح معابر پراکنده می‌شود، همچنین به دلیل مرغوبیت متریال در ساخت لوازم پزشکی مصرفی در سرنگ و سرم و مواد دیگر، جمع‌آوری و تفکیک غیر مجاز توسط زباله‌گردها صورت می‌گیرد. میرابراهیمی با بیان اینکه بخشی از این پسماندها از سوی معتادان جمع آوری شده و از سرنگ آلوده استفاده می‌شود، یادآور شد: در هنگام جمع‌آوری مشاهده شده است که همکاران دچار حادثه و آسیب‌دیدگی می‌شوند و در برخی مواقع کیسه حاوی پسماند پزشکی پاره شده  و محتویات آن(خون) به لباس کارگر ریخته و سبب نشر آلودگی و انتقال بیماری ها واگیردار در این بخش می‌شود. وی با اشاره به ماده ۱۰ ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته بیان داشت: تمام مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی موظف هستند در مبدأ تولید پسماندهای عادی و پسماندهای پزشکی خود را جمع آوری، تفکیک و بسته‌بندی کنند. سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به اقدامات مناسب دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰ بیمارستان در حال فعالیت و خدمات در شهر قم هستند که ۶ بیمارستان اقدام به پیش تصفیه پسماند عفونی به روش اتوکلاو می‌کنند که این امر نگرانی‌های بهداشتی و زیست محیطی مدیریت اجرایی را در فرآیند جمع‌آوری و دفع کمتر می‌کند که شهرداری هم سعی دارد با کاهش هزینه  ۷۰ درصد خدمات در این بخش حمایت مناسب و کاملی از این بیمارستان‌ها داشته باشد. وی دامه داد: پسماندهای چهار بیمارستان باقیمانده نیز که هنوز هیچ عملیات پیش تصفیه‌ای انجام نمی‌دهند به صورت جداگانه توسط اکیپ جمع‌آوری مخصوص پسماند پزشکی جمع‌آوری می‌شود. میرابراهیمی عنوان کرد: سازمان مدیریت پسماند برحسب وظیفه محوله در صورت مشاهده موارد تخلف اختلاط پسماندهای پزشکی با عادی توسط مراکز پزشکی و مطب‌ها را براساس ماده ۱۳ قانون مدیریت پسماند به مراجع قضایی ارجاع داده تا برخورد قانونی با متخلفین صورت پذیرد