موسوی نژادیان گفت: راه اندازی خانه قرآن و عترت با محوریت افراد برجسته قرآنی و با همکاری یکی از فعال ترین تشکل های قرآنی استان در بوستان لاله به زودی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، سرپرست سازمان فرهنگی، هنری ورزشی شهرداری قم با اشاره به فعالیت های قرآنی سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم اظهار کرد: این سازمان با توجه به جنبه های مختلف فعالیت های خود، در راستای ترویج ارزش های قرآنی و ارائه آموزش‌های مختلف در این بخش اقدامات گسترده ای را انجام می دهد. وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های قرآنی استان برای ترویج آموزه های قرآنی در جامعه تصریح کرد: در این راستا در صدد راه اندازی مرکزی با محوریت قرآن کریم برای جامعه قرآنی استان هستیم. سیدرسول موسوی نژادیان از راه اندازی خانه قرآن و عترت خبر داد و افزود: با یکی از تشکل‌های فعال قرآنی استان هماهنگی و عقد قرارداد شده تا فعالیت های قرآنی این خانه را سامان دهد. وی با اشاره به آماده سازی فضایی برای استقرار خانه قرآن و عترت، خاطرنشان کرد: ساختمان این مجموعه در بوستان لاله بهسازی و تجهیز شده و به زودی با محوریت افراد برجسته قرآنی استان این مرکز فعال می شود. سرپرست سازمان فرهنگی، هنری ورزشی شهرداری قم از راه اندازی کرسی های قرائت قرآن با محوریت خانه قرآن و عترت نیز خبر داد و اظهار داشت: با توجه به حضور افراد برجسته قرآنی در این مجموعه، از آنها در راستای احیای کرسی‌های قرائت قرآن و اجرای برنامه‌های مختلف قرآنی استفاده می شود.