با حکم استاندار قم، ابراهیم ملکی به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، در بخشی از حکم سید مهدی صادقی استاندار قم خطاب به ابراهیم ملکی آمده است: نظر به سوابق و تجارب جنابعالی، با عنایت به ادغام دفاتر امور شهری و روستایی در تشکیلات جدید استانداری و به پیشنهاد معاون هماهنگی امور عمرانی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم منصوب می شوید. گفتنی است ملکی پیش از این ابلاغ، مسوولیت مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم را بر عهده داشت که با  ادغام دفاتر امور شهری و روستایی در تشکیلات جدید استانداری قم، امور روستایی نیز به مسوولیت وی اضافه شد.