بازپرس شعبه نهم دادسرای نظامی تهران از شهروندان در خواست کرد که در شناسایی این متهم به آنها کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج ، در این اطلاعیه آمده است: صاحب عکس فوق، با نام «رضا شفیعی» با جعل عنوان در موارد متعدد، مبادرت به اخاذی و کلاهبرداری از مردم و مراجعین به مراجع قضایی نموده است. بنابر این در اجرای بند ب ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری، یک نوبت عکس نامبرده منتشر می‌گردد تا چنانچه افرادی از یاد شده شاکی می باشند، به بازپرسی شعبه نهم دادسرای نظامی تهران به آدرس خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه شهید قدوسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۹۰۰-۰۲۱ و در ساعات اداری با شماره ۸۲۹۰۲۵۳۳ -۰۲۱ اداره کل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح تماس حاصل نمایند.