در جریان بازدید رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران از سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نشستی با محوریت تعامل این شورا با سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دریانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان پس از ارائه گزارش آمار و عملکردها، توضیحات مبسوطی درباره تعاملات سازنده شورای حل اختلاف و سازمان زندانها ارائه داد. وی حضور و ارائه خدمات سازنده و به موقع همکاران قضایی در مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) را عامل مؤثری در کاهش آسیب ها و مشکلات راجع به زندانیان و محکومین به زندان برشمرد. در پایان این جلسه مصطفی محبی سرپرست مجتمع شماره ۷ شورای حل اختلاف تهران از توجه رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارتقای جایگاه و تعامل شوراهای حل اختلاف استان تهران تقدیر کرد.