مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ستاد از پایان نامه ها و کارهای پژوهشی مرتبط با این موضوع حمایت مالی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمودرضا گلشن در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۷۰۰ طرح و پایان نامه در این خصوص از سراسر کشور برای ما ارسال شده است. وی افزود: ۱۰۰ عنوان اولویت موضوعی را برای کار پژوهشی در حوزه مبارزه با قاچاق مشخص کرده ایم که این موضوعات در سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل دسترسی است. مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به تازگی سه کتاب با موضوع مبارزه با قاچاق را منتشر کرده ایم که جامعه هدف این کتاب ها، مبلغین، اساتید و اهالی هنر هستند. مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم با اشاره به برنامه های مختلف این ستاد برای مقابله با قاچاق کالا، گفت: یکی از برنامه ها حضور در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا برای مبارزه با قاچاق است. عبدالمجید نگارش نژاد اظهار داشت: سند جامع اقدامات فرهنگی، پژوهشی و آماری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و مصوب کرده ایم که با حضور کارشناسان فرهنگی در استان ها آن را تبیین خواهیم کرد. وی تهیه محتوای فرهنگی را از اساسی ترین موضوعات در مبارزه با قاچاق برشمرد و افزود: در نظر داریم از ظرفیت آموزش و پرورش و دانشگاه ها در این راستا و تالیف کتاب ها استفاده کنیم. نگارش نژاد گفت: در اقدامات فرهنگی در ابتدا باید به افراد آگاهی دهیم که مصرف کالای قاچاق چه تبعات فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و اقتصادی به همراه دارد و این باور را ایجاد کنیم که این مساله بسیار مهم است. مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور استفاده از ظرفیت بانوان با توجه به نقش مهم آنها در خانواده، جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش و نهادهای مذهبی را از جمله ظرفیت های مهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد.