در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰۰ مورد ملاقات به مددجویان اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، خدایاری در این مورد گفت: در سه ماه اول سال ۲۶۳۱ مورد ملاقات کابین، ۲۱۴ مورد ملاقات حضوری و ۱۵۸ مورد ملاقات شرعی به مددجویان اعطا شده است. مدیر ندامتگاه ورامین ضمن تجلیل از مسوولین ذی ربط در ارائه خدمات قضایی و رفاهی به مددجویان که از مهمترین سیاست ها و بایستگی های نظام زندانبانی اسلامی در نظام مقدس محسوب می شود، افزود: دیدار مددجویان با خانواده هایشان، در کاهش آسیب های ناشی از حبس از جمله استرس، افسردگی، پرخاشگری و… مؤثر بوده و بطبع در تحکیم روابط عاطفی بین مددجو و خانواده بسیار حائز اهمیت است و کمک شایانی در باز اجتماعی شدن آنها می نماید.