لوح فشرده اسناد وکالتی(بلاعزل) مربوط به خردادماه ۱۳۹۵، از کانون سردفتران و دفتریاران سوی کلوح فشرده اسناد وکالتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج،‌ این لوح که مربوط به اسناد وکالتی تنظیمی کلیه دفاتر اسنادرسمی کشور در خرداد ماه سال جاری است، در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از سوی کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. بر این اساس ضمن اعلام وصول اسقاط نسخ کاغذی از سوی دفاتر اسناد رسمی اعلام و تاکید می‌شود که نیازی به ارسال آمار اسناد وکالتی از سوی دفاتر اسنادرسمی به سازمان امور مالیاتی نیست.