مدیر ندامتگاه ورامین از اعطای ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰۰ مورد ملاقات به مددجویان در سه ماه اول سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، خدایاری مدیر ندامتگاه در مورد این خبر گفت: در سه ماه اول سال ۲۶۳۱ مورد ملاقات کابین، ۲۱۴ مورد ملاقات حضوری و ۱۵۸ مورد ملاقات شرعی به مددجویان اعطاء شده است. وی افزود: دیدار مددجویان باخانواده هایشان، در کاهش آسیب های ناشی از حبس از جمله استرس، افسردگی و… مؤثر بوده، در تحکیم روابط عاطفی بین مددجو و خانواده بسیار مؤثر و حائز اهمیت است و کمک شایانی در باز اجتماعی شدن آنها می نماید. مدیر ندامتگاه ورامین اظهار امیدواری کرد که این قبیل اقدامات در راستای اصلاح و تربیت زندانیان مثمر ثمر قرار گیرد.