مدیر کل زندان های استان تهران از اردوگاه فشافویه برای اطلاع از وضعیت اردوگاه و مددجویان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، مصطفی محبی در این بازدید که به همراه کیانمنش معاون اجرای احکام و امور زندانیان دادستان تهران و همچنین شمس زارع مدیر اردوگاه فشافویه انجام شد ، از قسمت‌های مختلف اردوگاه اعم از اندرزگاه ها ، واحد قرنطینه و سلامت ، سالن چند منظوره ملاقات زندانیان، واحد بهداری، قرارگاه یگان حفاظت ،آشپزخانه ،خبازخانه و سایر بخشهای  اردوگاه بازدید و ضمن ملاقات با تعدادی از مددجویان به وضعیت قضایی آنها هم رسیدگی شد . محبی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: مساعدت در خصوص بهبود وضعیت اردوگاه و نیز بهینه سازی شرایط موجود با رویکرد اصلاح و تربیت از برنامه های اصلی در زندانهای استان است.