مراسم افتتاحیه دوره‌های ۱۹۲ و ۱۹۳ کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، داوطلبان تصدی امر قضا که برای شرکت در دوره‌های ۱۹۲ و ۱۹۳ کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده اند، برای تشکیل پرونده، حضور در جلسه توجیهی و شرکت در آموزش ها در روز یکشنبه مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن بست آزادگان، مرکز آموزش قضات مراجعه کنند. داوطلبان برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به آدرس،http://www.qazahrm.ir  مراجعه کنند.