نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه فردا با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

به ﮔﺰارش خبرگزاری موج، نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی یکشنبه ۹۵/۰۴/۱۳ ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ و ۳۰ دقیقه در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌شود. در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه به سوالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.