دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ما معتقدیم این شیوه جواب نمی‌دهد و در جلسه اخیر نیز نمایندگان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مخالف بودند و قطعاً با جمع‌آوری مشکل حل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مظفر الوندی در پاسخ به این سوال که فرماندار تهران از جمع‌آوری یک هزار کودک کار و خیابان خبر داده و گفته اگر کسی مخالفت دارد اعلام کند، اظهار کرد: روز سه‌شنبه هفته گذشته درباره این طرح جلسه‌ای برگزار کردیم که در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف اعم از مخالف و موافق حضور داشتند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که کار ساماندهی کودکان کار و خیابان بر اساس روال خود یعنی مصوبه شورای ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال 84 و با محوریت وزارت رفاه انجام شود.

الوندی با بیان اینکه همه اعضای حاضر در جلسه با اجرای طرح بر اساس مصوبه شورای ساماندهی موافق بودند گفت: ضمن اینکه در ماده 80 برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان تعیین و مقرر شده در طول اجرای برنامه، کودکان کار و خیابان 25 درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری در پاسخ به این سوال که فرمانداری تهران گفته اکر کسی مخالفت دارد اعلام کند گفت: ما معتقدیم این شیوه جواب نمی‌دهد و در جلسه اخیر نیز نمایندگان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مخالف بودند و قطعاً با جمع‌آوری مشکل حل نمی‌شود.

الوندی در پاسخ به این سوال که فرمانداری تهران بر مبنای چه ماده قانونی اقدام به جمع‌آوری کودکان کار و خیابان کرده است افزود: مبنای کار فرمانداری، مصوبه شورای اجتماعی کشور است که در این مصوبه هم بیشتر بحث متکدیان مطرح است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه موضوع کودکان باید از بحث آسیب‌های اجتماعی خارج شود اضافه کرد: در نهایت، گزارشی از جلسه اخیر به آقای آوایی وزیر دادگستری ارایه شد و درخواست کردیم وزیر دادگستری با وزیر رفاه مکاتبه کند تا بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان بر اساس مصوبه شورای ساماندهی کودکان خیابان در سال 84 و بند ه ماده 80 برنامه ششم توسعه انجام شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج