رئیس و معاون مجتمع دادگاه های شهید فهمیده(اطفال) و قضات شعب مختلف آن مجتمع با حضور در کانون اصلاح و تربیت تهران و دیدار صمیمانه با مددجویان کانون، به رفع مشکلات قضایی آنها پرداختند.

به گزارش خبرگزاری موج، این نشست با حضور هاشمی معاون کانون اصلاح و تربیت ، یاری رییس اداره قضایی کانون و فروزان رییس مجتمع دادگاه‌های شهید فهمیده (اطفال)، جعفری معاون مجتمع و قضات شعب مختلف و نیز مددجویان مربوط به حوزه قضایی این مجتمع دادگاهی انجام شد که هاشمی معاون کانون از همکاری صمیمانه و حضور فروزان رئیس مجتمع دادگاههای شهید فهمیده (اطفال) و هیأت همراه در کانون اصلاح و تربیت تهران در راستای ملاقات و رسیدگی به پرونده های قضایی و درخواست های مددجویان مربوط به آن مرجع قضایی تشکر نمود. همچنین رئیس و معاون مجتمع دادگاه های شهید فهمیده (اطفال) و قضات شعبات مختلف، به پرونده‌های مربوط به حوزه قضایی خود رسیدگی و در راستای مرتفع نمودن مشکلات قضایی آنان دستور لازم را صادر نمودند.