مسئولان قضایی دادگستری استان تهران در دیدار مردمی به مشکلات حقوقی ۶۰ نفر از مراجعین رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری موج ، در نشست مشترک مسئولان قضائی استان تهران در قالب دیدار مردمی به مشکلات حقوقی ۶۰ نفر از مراجعین رسیدگی کردند. بر اساس این گزارش در این دیدار صمیمی به مشکلات حقوقی تعداد ۶۰ نفر از شهروندان در زمینه های مختلف قضائی از جمله تسریع در رسیدگی ، تسریع در اجرای احکام ، اعطاء مرخصی به زندانیان و... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی بعمل آمد .