مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از کاهش ۱۵ درصدی مرگ ناشی از حوادثکار در ۴ ماه ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، دکتر قادی پاشا گفت: درچهارماه نخست سال ۱۳۹۵، نود مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار  ۱۰۶ نفر اعلام شده بود، ۱/۱۵ درصد کاهش یافته است. وی از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در ۴ ماه امسال  ۸۸نفر مرد و ۲نفر زن عنوان نمود.