قاچاقچی برنج در گلستان به پرداخت ۱ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، حسین حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: شخصی که مقدار۲۵ تن برنج قاچاق پاکستانی را به مقصد مشهد حمل می کرد، در ایست و بازرسی توقیف و پرونده توسط پلیس آگاهی گالیکش برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مینودشت ارسال شد. وی افزود: رییس شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، پس از انجام بررسی های لازم حکم به ضبط کالا و پرداخت ۱ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد. براساس این گزارش، پس از تجدید نظرخواهی متهم، رای صادره در شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای عینا مورد تائید قرار گرفت.