مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعلیق یک ساله کارت بازرگانی یک شرکت متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده تخلف ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: شعبه مذکور، متهم پرونده را برای عدم ایفای تعهدات ارزی ۲ فقره اعتبار اسناد ارزی، علاوه بر محکومیت به بازگرداندن عین ارز موضوع اعتبار معادل ۹ میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق بانک شاکی، حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت موصوف به مدت یکسال را هم صادر کرد.