معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا توسعه تقویت همکاری های بین المللی پلیس سایبری ایران با پلیس سایبری کشورهای جهان را در خصوص پی جویی جرایم سایبری یکی از اهداف مهم پلیس فتای ناجا از شرکت در چهارمین نشست روسای پلیس های سایبری آسیا و اروپا برشمرد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا از حضور سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری ایران در چهارمین نشست روسای پلیس‌های سایبری آسیا و اروپا خبرداد و گفت: این نشست از چهار سال گذشته با مشارکت مجتمع IGCI سازمان اینترپل در کشورهای مختلف آسیا و اروپا مانند سنگاپور، چین، ترکیه برگزار گردیده است که چهارمین نشست آن به میزبانی پلیس سایبری کره جنوبی در حال حاضر به مدت سه روز در حال برگزاری می باشد. این مقام ارشد انتظامی اهداف این نشست را به اشتراک گذاری بهترین شیوه‌های پی‌جویی جرایم سایبری، ابزارهای و روش‌های دیجیتال فارنزیک؛ ظرفیت سایزی در دیجیتال فارنزیک و تکنیک‌های پی جویی در منطقه؛ تبادل اطلاعات بر روی موضوعات مربوط به حاکمیت اینترنت که ممکن است بر روی نیروهای پلیس در مدت زمان پی جویی‌های جرایم سایبری تأثیرگذار باشد؛ افزایش همکاری بین کشورهای عضو اینترپل که در زمینه جرایم سایبری کار می‌کنند و همچنین در صورت امکان با بخش های خصوص یا دولتی عنوان کرد. سرهنگ رمضانی دستیابی به موارد مذکور، آخرین اطلاعات و تحولات، مسائل و مشکلات حوزه امنیت سایبر و همچنین توسعه تقویت همکاری های بین المللی پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با پلیس سایبری کشورهای شرکت کننده را از اهداف حضور این پلیس در چهارمین نشست روسای پلیس های سایبری آسیا و اروپا برشمرد.