معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با تقویت زیرساختهای فرهنگی در استان بویژه حمایت از حوزه هنری باید از ظرفیت…

رئیس پژوهشکده دانشگاه بین‌المللی امام(ره)

رئیس پژوهشکده آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به این معناست که با…