فیفا با ارسال درخواست رسمی به فدراسیون فوتبال روسیه خواستار معاینات دوپینگ بازیکنان این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج،کمیته رسانه‌ای فدراسیون فوتبال روسیه دریافت نامه از سوی فیفا برای انجام معاینات دوپینگ بازیکنان این کشور را تائید و بر همکاری کامل با این نهاد بین المللی تاکید کرد. سایت اسپرت روسیه از قرار داشتن نام ۱۱ بازیکن فوتبال روسیه در درخواست ارسالی فیفا به فدراسیون فوتبال این کشور که از سوی آژانس بین المللی ضد دوپینگ تهیه شده بود، خبر داد. کمیته رسانه‌ای فدراسیون فوتبال روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد به صورت جدی برنامه تست دوپینگ بسیاری از بازیکنان لیگ این کشور را پیگیری و با همه سازمان‌های بین المللی  مرتبط با این موضوع  از جمله فیفا همکاری می‌کند.